REGULAMENT CONCURS FACEBOOK

 

I. Organizator

1 Organizatorul concursului este ASOCIATIA CLUB SPORTIV U-BT CLUJ-NAPOCA, cu sediul in Cluj-Napoca, str. Splaiul Independentei, nr. 6, tel/fax 0364-265.326, cod fiscal RO18906504, reprezentata prin Mircea Cristescu, in calitate de Vicepresedinte.

II. Durata campaniei publicitare

1. Concursul va avea loc incepand din data de 06.04.2019, pana la data de 09.04.2019, ora 23:59. Câștigătorii sunt anunțați miercuri, 10.04.2019.

2. Concursul este desfasurat online pe pagina www.facebook.com/UBTCluj/. Intra in concurs numai comentariile postate la postul care anunta concursul.

 

III. Drept de participare

1. Participarea este accesibila tuturor persoanelor fizice rezidente in Romania, care sunt posesoarele unui carte de identitate la data inceperii campaniei publicitare.

2. Participarea la concurs presupune cunoasterea si acceptarea integral, expresa si neechivoca a prezentului regulament si reprezinta acordul expres de colectare, stocare si prelucrare a datelor cu caracter personal, acordul de publicare a datelor personale (nume, prenume) in cazul persoanelor desemnate castigatoare, precum si acordul privind transmiterea datelor personale in vederea expedierii premiilor.

3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a face public numele castigatorilor la concurs.

4. Nu au dreptul sa participe la concurs angajatii ACS U-BT.

IV. Descrierea Premiilor Acordate

1. Castigatorii premiilor oferite nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani sau in alte bunuri a premiilor si nici nu pot schimba caracteristicile premiilor castigate.

2. Se vor acorda trei premii care constau in invitatii la evenimentele Final Four & All Star Game, in urmatoarea ordine:

  • 2 invitatii Day Pass (acces la meciurile din semifinalele Cupei Romaniei)
  • 2 invitatii la oricare meci din cadrul evenimentelor
  • 2 invitatii All Day Pass (asigura acces la toate evenimentele)

 

V. Mecanismul desfasurarii concursului:

1. Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la concurs este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

  • Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Art. III de mai sus;
  • Inscrierea se va face exclusiv in perioada concursului mentionata pe pagina de Facebook;
  • Pentru participarea la concurs participantul trebuie sa acceseze pagina de Facebook https://www.facebook.com/UBTCluj/.
  • Participantul va comenta la postarea dedicata concursului (afisat pe pagina https://www.facebook.com/UBTCluj/).

2. Un participant la acest concurs poate castiga un singur premiu din cele mentionate mai sus.

3. Comentariile editate ulterior nu sunt luate in considerare.

4. Castigatorii vor fi desemnati de catre organizator printr-o comisie care va asista la tragerea la sorti efectuata prin intermediul platformei https://commentpicker.com/ si vor fi anuntati joi, 11 aprilie 2019, pe pagina de Facebook U-BT Cluj-Napoca. Ordinea accordarii premiilor este: Day Pass, invitiatie la oricare meci si All Day Pass.

5. Dupa desemnarea castigatorilor concursului, Organizatorul va proceda la validarea castigurilor, ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea participantilor in concurs, precum si modul de desfasurare al acestuia. Organizatorul nu poate fi facut responsabil pentru cazul in care un participant desemnat castigator nu poate fi contactat prin intermediul Facebook Messenger.

VI. Protectia Datelor Personale

1. Participarea la concurs presupune cunoaşterea si acceptarea integral, expresa şi neechivoca a prezentului regulament si reprezinta acordul expres de colectare, stocare si prelucrare a datelor cu caracter personal, acordul de publicare a datelor personale (nume, prenume) in cazul persoanelor desemnate castigatoare, precum si acordul privind transmiterea datelor personale in vederea expedierii premiilor.

2. Datele personale ale participantilor vor fi folosite de Organizator in stricta conformitate cu prezentul Regulament.

VII. Limitarea raspunderii

1. Organizatorii sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestui concurs.

2. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei intrari in cadrul acestui concurs, decizia Organizatorului este definitiva.

3. Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respecta regulile competitiei sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa competitiei. Participantii se obliga, de asemenea, sa puna la dispozitia organizatorului toate datele de contact relevante, (numele, prenumele, adresa de e-mail si numarul de telefon mobil).

4. Eventualele reclamatii legate de derularea concursului se pot trimite pe adresa office@u-bt.ro in termen de maxim 2 zile lucratoare de la data finalizarii concursului. Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio reclamatie.